Scroll to top

category: Writing

Hbtqi-personer i Nepal

Hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersex) är bland de mest marginaliserade och minst synliga grupperna i Nepal. De står ständigt inför social utslagning, allvarlig diskriminering och våld i både privata och offentliga sfärer.

Internationella organisationer, inklusive Human Rights Watch (HRW), har berömt Nepal som en förebild när det gäller hbtqi-personers rättigheter. Sanningen är inte riktigt så enkel. Nepals konstitution som föreslogs 2011 och godkändes 2015 har tre erkända kön i grundlagen; Man, Kvinna och Annan. Konceptet om ett tredje kön är inget nytt i sydasien* - men ett erkännande i grundlagen var, och är, banbrytande.

Men med “Annan” menas alla de personer som inte faller under cisnormativa definitioner utan hänsyn till att vara homosexuell eller bisexuell inte är en könstillhörighet, att transpersoner är antingen män eller kvinnor (med olika sexuell läggning), att vara intersexuell är en en könskaraktär. Alla klumpas de ihop till “Annan”. På pappret ser det ut som en juridisk förankring av rättigheter, men i verkligheten behövs mycket arbete med både lagar och attitydförändringar.
Samkönade äktenskap är olagligt i Nepal då landet enbart erkänner äktenskapet som en union mellan en man och en kvinna (The National Code från 2018 som ersatte det 165 år gamla Maluki Ain). Det berövar samkönade par deras grundläggande mänskliga rättigheter som att gemensamt köpa, äga och sälja fastigheter, öppna gemensamma bankkonton, äganderätt vid död och möjligheten att adoptera barn.

I vår styrelse i Nepal sitter bland andra Deepak Honey Maharjan. Honey är uppväxt i Kirtipur utanför Kathmandu. Hon upptäckte tidigt att hon inte kände sig hemma i den pojkkroppen hon fötts i. Hon vet vad diskriminering innebär och har spenderat många år med Nepals största Hbtqi-organisation Blue Diamond. Vi är så glada att vi lyckats samla många fantastiska människor i Dana Nepal - alla med stor insikt, vilja och kraft att skapa förändring

*Nepal är en dominerande hinduisk stat där människor med icke-binärt könsuttryck har spelat viktiga roller i över 2000 år.

Task

Writing about the Hbtqi-situation in Nepal for Dana Nepal

  • Skills

    Copy

  • Client

    Dana Nepal