Scroll to top

category: Writing

Arbetsrätt in Nepal

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, det är nummer 8 i FNs Globala Mål för hållbar utveckling. Mål 8.7: "Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025."

Nepal är med, men det finns mycket kvar att göra om landet ska nå målen till 2030. Och det är som alltid de allra fattigaste, minst utbildade och mest marginaliserade som hamnar i de värsta situationerna.

Kamaiya, Haliya, Haruwa och Charuwa är alla system för ett slavlikt utnyttjande av arbetskraft i Nepal där en person arbetar för att återbetala en skuld som de eller deras familj har förvärvat eller ärvt. Fattigdom, brist på tillgångar och ojämlika maktförhållanden ligger till grund för denna praxis. Marklösa, utsatta individer tvingas att låna från markägare och hamnar i en cykel av återbetalning genom arbete under exploaterande, och ofta farliga, förhållanden. Höga räntor och löneavdrag håller dessa tvångsarbetare i ständig skuld till markägaren. Den här formen av exploatering avskaffades officiellt så sent som 2002 och staten erbjöd (minimalt) finansiellt stöd till de befriande arbetarna. Trots det rättsliga förbudet fortsätter dessa system att vara ett allvarligt problem i landet. Dessutom är den så kallade ”befrielsen” inte tillräcklig för att ta itu med problemet, och ytterligare ansträngningar mot rehabilitering av offer och tillhandahållande av alternativ försörjning behövs för att förhindra fortsatt exploatering.

Enligt en undersökning publicerad 2021 (“Report on Employment Relationships in the Brick Industry in Nepal”) arbetar 18 000 barn i farliga och smutsiga tegelfabriker. 75% av arbetsstyrkan får förskottsbetalning utan någon tydlig förklaring kring återbetalning och hamnar i skuldsatt tvångsarbete med små möjligheter att ta sig ur. Det här är bara ett exempel på barn- och tvångsarbete.

Task

Bring awareness to the problems facing Nepal

  • Skills

    Writing

  • Client

    Dana Nepal